Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Refizz. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Refizz. Refizz biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onderhevig aan uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen ("Terms of Service", "Terms"), inclusief die aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die hierin en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag u de website niet openen of gebruikmaken van enige diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.
SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om eventuele minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel, noch mag u in het gebruik van de Service enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of enige code van een destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om Service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht van netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de Service wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet op andere wijze.


SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst de primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze vallen onder onze retourbeleid.


We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden weergegeven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm nauwkeurig is.


We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die wij aanbieden te beperken. 


Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.


We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retourneren of ruilen.


SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheid die per persoon, per huishouden of per bestelling wordt gekocht beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een wijziging in een bestelling aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen wij proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatum, tijdig bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar ons retourbeleid.

SECTION 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle hebben en waarvoor we geen verantwoordelijkheid nemen.


U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik van de optionele tools die via de website worden aangeboden, is geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de betreffende derde partij(en).


In de toekomst kunnen we ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderhevig aan deze Servicevoorwaarden.

SECTION 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.


Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we staan niet garant en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, product of service van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die zijn gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan enige transactie. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTION 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) verstuurt of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, online, per e-mail, per post of op andere wijze (gezamenlijk "commentaar"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment zonder beperking, commentaar dat u aan ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze Servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen inbreuk zal maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrecht. Verder gaat u ermee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uwzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de oorsprong van enig commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele commentaren die u maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde is geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid, welke via onze website kan worden bekeken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Serviceovereenkomst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als er op elk moment onnauwkeurige informatie in de Service of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden gebruikt in de Serviceovereenkomst of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Serviceovereenkomst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verleiden tot het uitvoeren of deelnemen aan enige onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staats regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze van invloed zullen zijn op de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharming, pretexting, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te omzeilen of te verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTION 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet, vertegenwoordigen niet en staan niet in voor het feit dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.


U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service of enig product of enige dienst die via de Service aan u wordt geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verklaard), 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' wordt geleverd, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zal Refizz, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, verloren inkomsten, besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Service of enig product dat is verkregen met behulp van de Service, of voor enige andere claim gerelateerd op welke wijze dan ook aan uw gebruik van de Service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximale extent toegestaan door de wet.

SECTION 14 - INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord om Refizz en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 - DEELBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling desondanks afdwingbaar voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van beide partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat u niet voldoet aan een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of vermoeden dat u niet voldoet aan een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of wij kunnen u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of exploitatieregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Service zijn de volledige overeenkomst en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden worden niet ten nadele van de opsteller uitgelegd.

SECTION 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

SECTION 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de plaatsing van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, houdt de aanvaarding in van die wijzigingen.

SECTION 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@getrefizz.com.

Onze contactgegevens zijn hieronder gepost:

Refizz BV

info@getrefizz.com

Diewegstraat 1, 3052 Blanden Belgium

BE 0784.429.793